Algemene Voorwaarden SHPhoto:

Algemeen
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden

De fotoshoot:
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt.
In geval van slecht weer (regen, sneeuw of andere onvorzienen weers omstandigheden) mag de fotoshoot in overleg af gezegd worden door de fotograaf of klant.
Dit wordt uiterlijk op de dag voor de fotoshoot besloten.

Betaling:
De klant mag contant betalen of het geldovermaken.
De fotoshoot dient binnen 7 dagen na plaatsvinden betaald te zijn.
De klant zal de foto’s ontvangen nadat er betaald is.

Klachten:
Bij klachten kan er contact met de fotograaf worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

De fotos:
Na de fotoshoot zullen binnen 2 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd.
Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
Voor alle (digitale) nabestellingen gelden de volgende tarieven.
De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.

Auteursrecht:
-De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen is.
-De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
-Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan.
-Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.
-Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
-De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
-SHPHoto zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie zal altijd om toestemming worden gevraagd.

Privacy
SHPhoto zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, adres, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.

Toepasselijkheid
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen (Tenzij anders schriftelijk is overeen gekomen).

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.